Helsingør Vison2030: Psykoanalyse

Helsingør, 24. februar 2019
Helsingør er særdeles godt rustet på vej mod realiseringen af Vision 2030

Det er hovedkonklusionen af den urbane psykoanalyse som gennemførtes i et samarbejde mellem Den Boligsociale Helhedsplan, Kulturhus Syd og PASSAGE Festival (Helsingør Teater) på Visionsmessen i Helsingør Hallerne i lørdags. Godt 100 borgere har deltaget i analysen. Selvom helsingoranerne mest kredser om klassiske danske film fra 60’erne og 70’erne, hvilket af forskerne tolkes som en længsel efter et samfund fra før mobiltelefonens og computerens tid, så er det de
positive budskaber og de klassiske samfundsdyder der skal bringe os
i mål til 2030. ”Fællesskab”, ”Sammenhæng” og ”Kærlighed” er topscorerne på listen over hvad borgerne vil bidrage med til at skabefremtidens Helsingør.

Det har været overraskende for forskerne, der ellers er vant til at de
almennyttige boligområder i Helsingør ofte omtales i negative vendinger. De eneste negative spor forskerne har fundet i undersøgelsen er i frugtvalget. Jo mere man kender til boligområderne, jo mere klassisk er man i sit frugtvalg. Æble blev
valgt af ni personer, flere med direkte tilknytning til enten Nøjsomhed eller Vapnagaard, mens borgere med større afstand til boligområderne ofte havde mere eksotiske frugtvalg.

”Vi er meget overraskede over, hvor positivt resultatet egentlig er”,
udtaler klinikchef Jens Frimann Hansen. ”Da vi i 2010 gennemførte
en tilsvarende analyse i Helsingør, Fredensborg, Kokkedal og
Helsingborg var resultatet langt mere sammensat og ordvalget mere
barskt eller ligefrem negativt.”


Selvom forskerne ikke er helt færdige med at behandle de indkomne
data tøver de ikke med allerede nu at drage hovedkonklusionen. Ifølge forskerne mangler enkelte data endnu at blive behandlet og fortolket, bl.a. nævnes, at enkelte borgere blandt andet skulle have foreslået, at fx ”et nyt kajanlæg” eller at fx ”Hornbæk” skulle være udslagsgivende for at bringe Helsingør i mål i 2030. Desuden er det kommet bag på forskerne at en enkelt borger i sit frugtvalg insisterer på at Helsingør er ”et blomkål”. Om der tale om fake news, trojanske heste eller indblanding fra Rusland er forskerne i færd med at undersøge. Dog, forskerne er temmelig sikre på at disse afvigelser ikke kan påvirke hovedkonklusionen. Helsingør er godt på vej mod 2030.

Leave a Comment