Svar på debatindlæg i Helsingør Dagblad

Helsingør Dagblad 6/5-2014
Helsingør Dagblad 6/5-2014

 

Helsingør Dagblad, 12. maj 2014

Tak til Hans Henrik Møller for hans indlæg 6/5 om Helsingør Teaters gæstespil fra Nordkorea. HHM har nogle af de samme betænkeligheder ved at præsentere kultur fra Nordkorea, som vi selv har haft. Vi kan heller ikke garantere et bestemt udfald på forhånd, da det har været så godt som umuligt at få kendskab til projektet på forhånd.

Når vi alligevel har sagt “ja” skyldes det flere forhold. For det første er gæstespillet kommet i stand i forlængelse af den danske teatergruppe Batidas besøg i Nordkorea. Deres spændende forsøg på at bevæge sig udenom de officielle filtre, deres forsøg på at få direkte kontakt med Nordkoreas menige befolkning er veldokumenteret via artikelserier i Politiken. For det andet bliver der tale om et direkte møde mellem nordkoreanske kunstnere og et publikum fra Helsingør, som selv kan fælde en dom over hvad de ser. For det tredje synes vi, at vi har nogle positive værdier – demokrati, det gode værtskab med mere – som vi gerne vil vise dem, så de, uanset hvad, forhåbentlig, rejser hjem med et positivt indtryk af Helsingør, Danmark, Europa.

I Danmark har vi en tendens til at ironisere over diktaturer og stille os meget kritiske overfor magthaverne. Det er der bestemt ikke noget galt med. Men projektet her er ude i et andet ærinde. Et måske utopisk forsøg på at se om noget menneskeligt kan slippe gennem diktaturets sprækker. Om det lykkes er der kun en måde at finde ud af på. Se det. Døm selv. Og prøv gerne at få en snak med kunstnerne bagefter.

Leave a Comment