Samarbejde England, Sverige, Danmark

[Skegness, 22.-24. juli 2011] En delegation fra Helsingborg Stad og undertegnede var inviteret til den engelske by Skegness ligger ved havet små 300 km nordøst fra London. Kendskabet til Skegness har rødder i gadeteaterfestivalens projekt SEAS fra 2009, hvor Skegness var med som en partner. Efterfølgende har både politikere, med regionsformand Doreen Stephenson i spidsen, og topembedsfolk fra både North-East Lindsey District County og Skegness ved flere lejligheder besøgt Helsingborg. Besøget her var et genbesøg med Helsingborgs borgmester Carin Wredström, kulturudvalgsformand Mats Sander og næstformand Lena Aldenmark i spidsen. Desuden deltog Helsingborgs kulturchef Kerstin Hassner og producent på Dunkers Kulturhus Poul Witting i besøget. Derudover undertegnede, samt en række unge og kunstnere som skulle optræde på gadeteaterfestivalen SO i Skegness. Et par projekter fra gadeteaterfestivalen i Helsingør/Helsingborg var også med på festivalen, bl.a. Digital Storytelling for ældre. Besøget fandt sted 21.-24. Juli 2011.

Et af bidragene fra Helsingborg var Helsingborg-kunstneren Lina Erikssons aktive udførelse af et maleri i byens offentlige rum. På billedet er hun flankeret af producent Poul Witting og kulturudvalgsformand Mats Sander.

SO-festivalen har et samarbejde med British Arts Council. Festivalen har desuden et samarbejde med de Olympiske Lege og de Paraolympiske lege som finder sted i London 2012. Festivalen indeholder udover gadeteater en række sportsaktiviteter (beach volleyball, beach cricket og beach rugby). Festivalen har et indgående fokus på sundhed, hvor kultur indgår som en væsentlig faktor.

Under besøget blev der afholdt flere arbejdsmøder, hvor man udvekslede præsentationer om de deltagende byer og relevant viden om projekter.

Mødet er d.d. det sidste i en række af møder mellem Helsingborg Stad, East Lindsey District County og Helsingør Teater og Helsingør Kommune. Efter præsentationerne enedes parterne om at invitere Helsingør Kommune med i de videre drøftelser og at man efter gadeteaterfestivalerne i Skegness og Helsingør/Helsingborg forsøger at samle trådende indenfor rammerne af et fælles projekt til EU. Tidshorisonten for ansøgningen er 2013.

Mødet mellem East Lindsey District County og Helsingborg var det første på engelsk grund. Her ses borgmester Carin Wredström og borgmester for East Lindsey District County Doreen Stephenson.

EAST LINDSEY COUNTY. Doreen Stephenson orienterede om distriktets politiske forhold. Distriktet ledes af et råd bestående af 60 valgte politikere og ledes af en styrelse, hvor Doreen Stephenson er øverste politiske leder.  Distriktet har 546 ansatte, der har ansvaret for kultur og frihed, affaldshåndtering, sundhed, kultur og events, økonomisk udvikling, miljø m.m. East Lindsey er med sine 700 kvaderatmiles et af de største distrikter i England. Distriktet har ca 140.000 borgere. De største industrier er turisme og landbrug. Turismen omsætter alene for 459 millioner pund om året og beskæftiger 7.500.

East Lindsey County prioriterer involvering af borgerne, at udvikle at alle får de samme muligheder og betingelser for et godt liv, miljømæssig holdbarhed og opmærksomhed på klimatiske forandringer, byudvikling og udvikling af erhvervslivet muligheder for at kunne udfolde sig med særligt fokus på at skabe nye vækstområder.

Doreen Stephenson fremhæver egnen markedsbyer, naturområdet The Wolds, kystområdet (Skegness og Mablethorpe), og gadeteaterfestivalen SO, som man gerne vil udvikle sammen med Helsingborg og Helsingør.

FORBEDRING AF SUNHEDSTILSTANDEN I EAST LINDSEY efter Doreen Stepensons oplæg præsenterede Semantha Neal, der er chef for sundhed og kultur og events, et oplæg hvor hun orienterede om at man i distriktet var gået over til at føre en mere helhedsorienteret sundhedspolitik. Man har uddannet såkaldte ”health trainers” som har til opgave sammen med borgerne at finde og sammensætte de rigtige løsninger, således at borgerne ikke løber spidsrod i systemet. Desuden har man fokus på bevægelse, kost og kultur som mulige indgange til en bedre sundhedstilstand i distriktet.

HELSINGBORG Carin Wredstöm kom med en orientering og præsentation af Helsingborgs historie og nogle af de mange fremtidsprojekter som byen arbejder med. I Helsingborg ønsker man en bredt funderet udvikling af byen og er meget bevidst om byens potentiale, naturlige herlighedsværdier, byens rige kulturliv og nærheden til Helsingør og Danmark.

Games Time var produceret i samarbejde med festivalen og De Olympiske Lege i London 2012. Til forestillingen skønner politiet og arrangørerne at der var mere end 10.000 tilskuere.

KULTUR PÅ RECEPT Kulturchef Kerstin Hassner præsenterede projektet Kultur på Recept, hvor Helsingborg og Skåne har været med i et statsligt projekt, hvor man har brugt kultur proaktivt til at borgerne i Helsingborg kunne få et bedre liv.  Projektet er netop afsluttet, men har haft nogle meget spændende resultater og effekter, som man er i færd med at evaluere.

 SO-FESTIVALEN Direktør James Brindle og kunstnerisk leder af SO-festivalen Robin Morley redegjorde for gadeteaterfestivalen i Skegness. Festivalen har eksisteret i 4 år, er orienteret mod internationale samarbejdsflader og arbejder aktivt med involvering af byens borgere i flere af deres projekter. Festivalen præsenterer nogle meget store forestillinger for op mod 10.000 tilskuere. Begge fremhævede SEAS-festivalen og samarbejdet med Helsingør/Helsingborg og en række andre partnere som skelsættende begivenheder. SO-festivalen er støttet af British Arts Council, regionen, og Skegness Kommune. Festivalen har en lang række samabejdspartnere, herunder De Olympiske Lege, London, 2012 og BBC. Festivalen finder sted ultimo juli, i 2012 dog p.g.a. De Olympiske Lege en måned før.

PASSAGE11.NU – gadeteaterfestivalen i Helsingør/Helsingborg blev præsenteret af producent Poul Witting og teaterleder Jens Frimann Hansen. Begge fremhævede at festivalen arbejdede med mindre forestillinger, men i flere sammenhænge. Man har et veludviklet samarbejde med andre danske kommuner og festivals. Festivalen har en høj grad af egenfinansiering. Fra 2010 driver Helsingør Teater i samarbejde med Helsingborg Stad og Dunkers Kulturhus projektet Hjemstavn.com.

På billedet ses: Nigel Howel, Doreen Stephenson, Carin Wredström, Kerstin Hassner, Mats Sander, Lena Aldenmark, Poul Witting og James Brindle. Nigel Howel (yderst til venstre) er kommunaldirektør i Skegness og fortæller. ”Skegness og regionen East Lindsey County regnes af mange for at være et udkantsområde i England. Men vi er i gang med at vende dette billede. Vi har meget fokus på turisme, kultur og sundhed, som de primære sektorer, hvor vi med en fokuseret og koordineret indsats kan skabe en forandring.” Skegness kaldes i folkemunde for Skeg-Vegas. Mange kommer hertil for at spille på enarmet tyveknægt. Man slås lidt med de samme udfordringer som i Helsingør, hvor man gerne vil tiltrække andet end endagsturister. ”Vores turisme er af regional karakter”, fortæller Nigel Howel. ”Den typiske turist kommer fra de nærmeste større byer som Leicester, Leeds og Derby. Og flere af dem er kommet her i generationer.” Han har selv været en af initiativtagerne til gadeteaterfestivalen ”SO” i Skegness og kommer til gadeteaterfestivalen i Helsingør/Helsingborg i august 2011 for at undersøge mulighederne for et videre samarbejde. ”Festivalen er netop med til at pege på, at der også findes noget andet og mere kvalitetsbestemt. Kulturen skal komplementere vores naturværdier og gøre East Lindsey County mere attraktiv for flere segmenter af turister.”


JENS FRIMANN HANSEN, 25. JULI 2011

En del af den dansk-svenske delegation. Ialt var ca 30 svenske og danske deltagere involveret i den engelske festival.

2 thoughts on “Samarbejde England, Sverige, Danmark”

Leave a Comment